Fotoreportaż wernisaż 15. 10. 2009 r.

Wystawa Zbiorowa - Cztery pory roku pt. " Z jesienią w tle " w Falentach
Autorom zdjęć bardzo dziękuję .