Fotoreportaż wernisaż 25. 09. 2010 r.

Wystawa z cyklu " W wazoniku - koszyku - słoiku - itp." w Falentach.


Serdeczne podziękowania dla autorki wystawy Swietłany Żarczyńskiej oraz gorące podziękowania autorowi zdjęć.